Tiếng anh|Tiếng việt

AET phân phối các loại động cơ của TMIEC. TMEIC thiết kế và sản xuất các động cơ cảm ứng, đồng bộ từ 250kW đến 100 MW.

Động cơ 21-FII

Động cơ 21-FII

Code: 37kw - 1400kw
Động cơ 21-G

Động cơ 21-G

Code: ~ 23.000kW
Động cơ 21-VLL

Động cơ 21-VLL

Code: 650KW - 6500KW
CÔNG TY TNHH AET NHẬT BẢN