Tiếng anh|Tiếng việt

AET Nhật Bản phân phối các loại nồi hơi của các hãng KAWASAKI, HIRAKAWA, NIHON DENNETSU. 

Nồi Hơi Ống Nước

Nồi Hơi Ống Nước

Code: KAWASAKI 4000 - 30000 kg/h
Nồi Hơi Ống Lửa

Nồi Hơi Ống Lửa

Code: KAWASAKI 1500 - 10000 kg/h
Nồi hơi hơi nước loại ống lửa

Nồi hơi hơi nước loại ống lửa

Code: HIRAKAWA 1,200~36,000 kg/h
Nồi hơi hơi nước loại ống nhỏ

Nồi hơi hơi nước loại ống nhỏ

Code: HIRAKAWA 750 ~ 2,000kg / h
Nồi hơi hơi nước loại once-through

Nồi hơi hơi nước loại once-through

Code: HIRAKAWA 750 ~ 3.000kg / h
Nồi hơi điện

Nồi hơi điện

Code: NIHON DENNETSU 37,5 - 150 Kg/ h
CÔNG TY TNHH AET NHẬT BẢN