Tiếng anh|Tiếng việt
Metro - Line3

Metro - Line3

Địa điểm: Hà Nội 

Thời gian: 2019-2020

Dịch vụ cung cấp: Các sản phẩm cơ khí Cantilever, Base Frame, MV Switchgear,...

Boiler system - youngone factory

Boiler system - youngone factory

Địa điểm: Nam Định

Thời gian: 2018

Dịch vụ cung cấp: Cung cấp tủ điện cho hệ thống nồi hơi

Export to Japan

Export to Japan

Địa điểm: Nhật Bản

Thời gian: 2019-2020

Dịch vụ cung cấp: Tủ bảng điện

CÔNG TY TNHH AET NHẬT BẢN